Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

KỶ NIỂM 40 NĂM TRẬN HÀI CHIẾN HOÀNG SA : THƠ TRẦN MẠNH HẢO

Fr: Tweety Nguyen
tran manh hao 1
CHÙM THƠ TRẦN MẠNH HẢO KỶ NIỆM BỐN MƯƠI NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA .
BẢY MƯƠI TƯ ANH HÙNG NĂM BẢY MƯƠI TƯ
(Tưởng nhớ 74 chiến sĩ anh hùng của hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh anh dũng trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974)
Ai chết vì lý tưởng lý tung ?
- Các anh chết vì Tổ Quốc !
Năm bảy tư của bảy tư anh hùng
Linh hồn các anh bạc đầu sóng nước
Hoàng Sa Trường Sa máu Việt gầm rung
Các anh làm tàu giặc nổ tung
Giặc trùng trùng vây bủa
Biển nổi khùng
Sóng đánh nghìn lưỡi búa
Biển òa thương ôm xác các anh nằm
Hỡi năm bảy mươi lăm
Hãy quay đầu bái vọng năm bảy mươi tư
Thắp cho các anh hùng nhang khói
Ai dâng đảo cho Tàu ?
Các anh không thèm nói
Gió thét gào nước Việt vẫn còn đau
Sài Gòn 8-1-2014
Trần Mạnh Hảo
               *****

SÓNG HOÀNG SA KỂ
Sóng kể rằng
Họ đã chết cho Hoàng Sa
Dù Hoàng Sa đã mất
Vinh danh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa
Bảy mươi tư linh hồn thất lạc
Nước Việt từ trứng nước đã can qua
Sóng nói rằng
Trong cuộc tranh hùng Quốc – Cộng
Trung Cộng đứng phe nào
Trung Cộng thành cướp nước
Trời rỗng hết lòng cao
Ai chết cho Tổ Quốc
Hồn hóa thành trăng sao
Sóng thét rằng
Hãy kéo sông Bạch Đằng ra giữa biển
Biến đỉnh sóng thành gò Đống Đa
Những hồn lính hải quân xưa vụt hiện
Giết giặc Tàu giành đảo giữa phong ba
Sài Gòn ngày 8-1-2014
Trần Mạnh Hảo
         *****
Người anh hùng họ Ngụy
Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy
Nhưng anh:
Ngụy Văn Thà (*)
images
Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo
Lao thẳng vào tàu giặc cướp
Tên anh còn mãi với Hoàng Sa
Biển vật mình thét đại bác
Giặc bủa vây chiến dịch biển người
Lửa dựng trời dìm tàu giặc
Máu anh cùng đồng đội ngời ngời
Ôm chặt tàu
Ôm chặt đảo
Anh hóa thành Tổ quốc giữa trùng khơi
Gió mùa đông bắc gào khóc
Ngụy Văn Thà
Mãi mãi neo tàu vào quần đảo
Tổ quốc ngoài Hoàng Sa
Trận chiến ba mươi phút
Tượng đài anh là phong ba
Đỉnh sóng khói hương nghi ngút
Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu
Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ
Linh hồn anh hú gọi đất liền
Ngụy Văn Thà
Tên anh không phải bài ca
Tên anh là lời thề độc:
-Phải giành lại Hoàng Sa
Sóng vẫn vồ lấy đảo…
Trần Mạnh Hảo
                 *****

tran mnh Hao
Trần Mạnh Hảo (1947 - ) là một nhà thơ, nhà văn kiêm nhà báo Việt Nam. Ông viết cuốn Ly Thân và bị khai trừ khỏi đảng. Hiện ông sống ở Việt Nam như một tác giả tự do.
Ông cũng từng giữ chức danh ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông từng được nhiều giải thưởng văn học.
Trong bài "Mao Trạch Đông" sáng tác năm 1994, ông mô tả lãnh tụ nổi tiếng Trung Quốc này một cách không kiêng nể:
Trán Người cao hơn nghìn núi sọ
Mặt Người mênh mông hơn niềm hư vô thần linh
Tháng chạp Hồ Nam tuyết rắc đầy lông cáo
Sông Dương Tử ám như ma dìm chết đuối Động Đình...