Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

NGƯỜI VIẸT TỰ DO KHẮP NĂM CHÂU

1) Người Việt tỵ nạn CS tại Pháp tham dự Paris Breakfast Run 5/4/2014           

Fr: Viet Do 

https://www.youtube.com/watch?v=dHTf4M41vSA&feature=youtu.be

2)  Cuộc Thi Hoa Hậu Miss & Mrs Vietnam USA 2014 tại San Jose
Fr: Ai Ngọc Dang* Lưu Dang * Truong tan Trung
https://www.youtube.com/watch?v=QBSF93ZakvM&feature=youtu.be


3)  Thư mời Họp Khoá 23 Sĩ Quan Hải Quân Nhas Trang
Fr : Nhat Lung

alt
alt