Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

Một Bài Thơ Về Tuổi Già

Fr: Kim Oanh P
Dịch từ một bài thơ Pháp ngữ.


Tuổi vào thu

Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

 Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.
 

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!
 

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.


Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi! Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi Vào Thu.
               
                       *****


"JE CROYAIS QUE VIEILLIR..."
của Marcelle Paponneau

Je croyais que vieillir me rendait bien maus​sade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.
 

Et puis je m'apercois* que vieillir n'a pas d'âge,
Qu' il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l'avantage
D'être beaux et trop courts quant il sont limités.
 

Je croyais que vieillir c'était le ciel tous gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chansons, les arbres rabougir,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.
 
Et puis je m'aperçois que vieilir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les anneés de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.
 

Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon coeur endurci n'aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.
 

Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
Garder pour embaumer l'automne de ma vie.
                                
*****


"I THOUGHT THAT OLD ..."
Marcelle  Paponneau
I thought age made me very ill,
Fearing each season, years, noise,
The strong wind and rain, which degrades the spirit,
Thinning hair, facial wrinkles.

And then I realize that age has no age,
That we must not moan, instead sing.
And even, in small steps, the days have the advantage
To be beautiful and too short as it is limited.


I thought it was the old gray sky all
Spring without flowers, lips unsmiling,
Flowers without songs, trees rabougir,
A book without history, without writing a pencil.


And then I realize that vieilir make wise,
I live each moment without thinking about tomorrow,
I lost count of the years of my age,
Whatever the weather, pencil in hand.


I thought age would transform my soul,
That I can no longer watch the stars
Hardened my heart would not have this flame,
That turns my life when the sky is veiled.


And then I realize that the most beautiful roses
Bloom in the fall and my eyes delighted,
I breathe very strong sweet scent that I dare
Remember to embalm the autumn of my life.


                                        ******