Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

BẢN TIN NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 2014
* Bệnh dịch Ebola hiện đang hoàn hành tại Châu Phi  là mối quan tâm lớn của giới y tế quốc tế. Bài viết dưới đây trình bày các nét chính của bệnh dịch này                  http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_598.htm\
* Bệnh ung thư da đang trển đà phát triển nhanh nên Bô Y tế Hoa kỳ kêu gọi dân chúng nên cẫn thận khi phơi nắng và nên tránh làm sạm da trong nhà                    http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_597.htm

* Tám triệu chứng vể sức khoẻ không nên bỏ qua                     http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_454.htm

*Thực phẫm và bệnh tật                   http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_391.htm 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_392.htm
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_2_324.htm
                       *****