Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 9 tháng 8 năm 2014
* Công nghệ rô-bốt phục vụ con người
     - đổ đạc có thể tự xê dịch để nhường lối đi cho ngưởi già hoặc tàn tật
 
                    http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_626.htm
      -  nhà hàng sushi với hệ thống sàn xuất và phục vụ tự động hóa
  
http://www.chonday.com/Videos/cojeyjapa2  
                   
* Những thói quen hàng ngày gây hại cho sức khoẻ                        http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_455.htm                                http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_117.htm

* Ăn trái cây sao cho đúng cách                     http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_393.htm   

*Mũi điện tử đánh hơi mẩu nước tiểu để dò bệnh
 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_599.htm 
                             
*Cấu trúc kỳ diệu của thiên nhiên
  
http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_4_75.htm