Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

W.B.YEATS : WHEN YOU ARE OLD

W. B. Yeats
  WHEN YOU ARE OLD
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;


*
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
*
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

By William Butler Yeats (1865–1939)
headphone funny

Daniel Doan&Paula Le

tôn thất phú sĩ
phỏng dịch

KHI TUỔI VỀ GIÀ
Tuổi đã già giấc ngủ đầy màu xám
Bên ngọn lửa hồng em mở sách ra
Đọc thật chậm trong mộng mơ êm ái
Mắt em sầu , dĩ vãng đến vây quanh
*
Bao nhiêu người yêu em trong mộng tưở
ng
Dù tình yêu giả đối hay chân thành
Nhưng chỉ một người với lòng tha thiết
Yêu nỗi buồn trên khuôn mặt em thôi
*
Và cúi xuống em thầm thì tình tự
Thoáng nét buồn sao tình vội bay đi
Và bay vút trên đỉnh cao vòi vọi
Và âm thầm giấu mặt giữa trời sao.


http://thophongdich.centerblog.net/14-91


WHEN YOU ARE OLD
https://www.youtube.com/watch?v=8ttlSOHESJE