Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa được tin buồn :
Nhạc mẫu anh Nguyễn đình Kính
Cụ quả phụ  NGUYỄN LƯƠNG TÀI
nhũ danh Nguyễn Trần thị Nguyên Lộc 
Pháp danh Diệu Phúc
đã tạ thế ngày  9 tháng 9 năm 2011 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Tân Mão) tại Montréal , Québec, Canada . Hưởng thọ 90 tuổi.
                     funeral wreath 3


Hiện quàn tại:
CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE DES NEIGES 
4525 Chemin de la Cote des Neiges .
Montreal,Québec, Canada
Ngày giờ thăm viếng :
Ngày 13 tháng 9 năm 2011 : từ 12g trưa tới 8g tối
Ngày 14 tháng 9 năm 2011 :
                  Từ  9g  tới  10g: thăm viếng
                  Từ 10g tới 11g : di quan và hỏa táng.
Xin thành thực chia buổn cùng anh chi Nguyễn đình Kính và gia-đình,
Nguyện cầu hương linh Cụ Nguyễn Trần thi Nguyên Lộc sớm được vãng sanh Miền Cực Lạc.
TM Các bạn cựu SVSQTB khoá 1 Nam-Định Thủ-Đức tại Canada
   Phạm hữu Khoát * Nguyễn hữu Đính* Nguyễn bích Hoan