Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

TIN BUỒN

Fr: Sung Truong
Ông NHAN VĂN THIỆT
Cựu SVSQ/TVBQGVN/K13
Cựu Đại Tá QLVNCH
Pháp danh: Nhuận Tuệ Chơn
Sinh Năm Mậu Dần
Sinh quán Rạch Giá - Việt Nam

Đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12:00 khuya rạng sáng thứ hai 28/11/2011 tại bịnh viện METHODIST Sacramento, CA.
Hưởng thọ 73 tuổi.
                 FuneralWreath

Tang lễ sẽ cử hành tại Sacramento Memorial Lawn 6100 Stockton Blvd. CA 95824


Về chi tiết TANG LỄ , xin liên lạc: 
Nguyễn Văn Bồng 
e-mail: muxanh13@gmail.com