Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CSVN DÀN ÁP CÓ HỆ THỐNG

viet_leaders_ravs_20121207 Theo phúc trình của HRW chính quyền CSVN ngày càng gia tăng dàn áp tiếng nói bất dồng một cách có hệ thống.   HRW kêu gọi cộng đồng quốc tế nên tạo áp lực buộc chính phủ Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền thay vì cứ tiếp tục có quan hệ bình thường như không có chuyện gì xẩy ra.
Kinh tế giảm sút, tiếng nói bất bình gia tăng
Năm 2012, Việt Nam chứng kiến một làn sóng chỉ trích Đảng Cộng Sản chưa từng có. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tục bị tấn công từ trong nội bộ và tại Quốc hội, đỉnh điểm là lời kêu gọi Thủ tướng từ chức -
Dàn áp có hệ thống :
 1/ngăn chặn tự do Internet thông qua các nghị định và đe dọa sẽ truy tố tác giả của những nội dung đăng tải trên Internet mà họ cho là ‘phản động’- ngăn cản các quyền tự do phát biểu, tham gia hiệp hội và tụ tập ôn hòa. 
2/ Quy tội những ai lên tiếng chỉ trích chính sách, tố cáo tham nhũng, hoặc kêu gọi xây dựng dân chủ với những tội danh hình sự như ‘lật đổ chính phủ’, ‘ngầm phá hoại đoàn kết dân tộc’, ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’, ‘gây rối loạn an ninh’ và ‘làm tổn hại lợi ích quốc gia’.
Tôn giáo, nhìn chung, chính phủ giới hạn hoạt động tôn giáo thông qua luật pháp và các yêu cầu đăng ký, và bằng cách sách nhiễu và hăm dọa các nhóm tôn giáo bị nghi ngờ và không được thừa nhận, bao gồm các nhóm Phật giáo, Tin Lành, Thiên Chúa Giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. 

 Nguồn :
  http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-02-04/hrw-vi%E1%BB%87t-nam-gia-t%C4%83ng-tr%E1%BB%ABng-tr%E1%BB%8B-gi%E1%BB%9Bi-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%93ng-ch%C3%ADnh-ki%E1%BA%BFn/1083144

Nguyên văn báo cáo của HRW:www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/world-report-2013-vietnam