Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

GIÁO HOÀNG CHÀO TỪ GIÃ

(Radio Australia)- Trước khoảng 150.000 người tụ tập tại quảng trường Thánh Phê Rôtham tham dự buổi triều yết tập thể giữa tuần Đức Giáo hoàng Benedict 16 nói triều đại giáo hoàng của ngàiPope đầy dẫy niềm vui  cùng những khó khăn khi có lúc “dường như Thiên Chúa đang ngủ”.Yêu mến Giáo hội có nghĩa là “phải có can đảm thực hiện những chọn lựa khó khăn và đau khổ và phải luôn luôn tâm niệm rằng mình làm vì lợi ích của Hội thánh chứ không phải vì lợi ích của cá nhân mình”.Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các hồng y và bất cứ ai được chọn để kế vị ngài.

Buổi triều yết tập thể giữa tuần thường được cử hành bên trong thánh dưòng,  nhưng lần này được đưa ra quảng trường  để cho mọi người có cơ hội được thấy Đức Giáo hoàng lần cuối để chào từ giã Ngài.
   Quan điểm của Hồng y George Pell của Úc Nhân vật thâm niên nhất trong hàng ngũ Giáo hội Công giáo Úc, Hồng y George Pell, nói Đức Giáo hoàng Benedict 16 đã phạm phải một số sai lầm trong thời gian 8 năm trị vì Giáo hội Công giáo toàn cầu.Việc Đức Giáo hoàng Benedict 16 từ chức có thể tạo thành tiền lệ mà có thể gây khó khăn cho các Giáo hoàng kế tiếp.Cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn có thể liên kết các giáo dân lại với nhau./.

http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-02-28/%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-benedict-ch%C3%A0o-t%E1%BB%AB-gi%C3%A3/1094994