Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

ĂN MỈ GÓI TUY LẸ, RẺ NHƯNG …

Fr: Toan Dang* Chung Hoang * Hoc nguyen
MÌ GÓI LÀM MỆT DẠ DẦY ramen noodles Video quay cảnh bao tử tiêu hóa mì gói do bác sĩ Braden Kuo tại bệnh viện Massachusetts General Hospital  thực hiện. Bỏ lên Youtube 3 tháng Video này  đã có trên 1,7 triệu lượt nguời xem.

 
http://youtu.be/z-7bHHNpgOc Với môt cái camera nhỏ xíu đưa vào trong bao tử cùng một lúc vói các sợi mì,  bác sĩ Kuo  đã so sánh thòi gian bao tử tiêu hoá mì gói và mì nhà làm.  Mười tiếng đồng hồ sau  bao tử vẩn còn vật lộn với nhửng sợi mì gói (như nhửng sợi giây thun) trong khi với mì nhà làm thì bao tử chỉ phải làm việc có 20 phút thôi. Bác sĩ Kuo kết  luận :Vì mì gói có chứa chất bảo quản TBHQ (Tertiary Butylhydroquinone) là chất anti-oxidant mạnh, giúp cho mì gói không phai màu, hư mốc,  gia vị không mất hương vị và dầu mỡ không bị hôi hay hư khi để trong một thời gian lâu dài . BOSTON - A video that has gone viral online may have many rethinking packaged Ramen Noodles for dinner.
The video is so provocative that it has gotten over 1.7 million views on Youtube in just a few months.
Chemically preserved for a long shelf life, and easy on the budget at four packages for $1, packaged Ramen Noodles are a staple in many homes. But until now, no one's ever gotten a look at what happens to them inside the stomach.
After Massachusetts General Hospital found a couple of test subjects willing to swallow the processed meal along with a tiny video camera, we can now see what happens to the noodles once eaten.
Dr. Braden Kuo said he has been stunned by the reaction and what he calls the macabre interest the project has drawn. The smart pill camera, roughly the size of a large multivitamin, has given researchers an unprecedented 32-hour video from the stomach to the small intestine. Prior to this clinical trial, such cameras had only been used to study a person’s insides when they were empty. Kuo, who is the Director of the GI Motility Lab, said the video is striking, showing the stomach contracting back and forth as it tries to grind up the Ramen Nonhuyodles. For comparison, the study subjects also ate fresh, homemade  noodles -- on a different day. When viewed side by side, the results were significantly different, like comparing the digestion of real pasta noodles to... rubber bands?