Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

TINTUCCAONIEN.COM

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN

1.NASA chuẫn bị đào tạo phi hành gia cho chuyến bay thám hiểm sao Hoả http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_541.htm
2. Thay đổi của Medicare bắt đầu tử 1/7/2013 ảnh hưỡng tới các caoniên bị bệnh tiều đường http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_3_79.htm

3.Thuốc trị tiểu đường chĩ cần chích mổi năm một lấn http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_231.htm

4. Đưởng trái cây có tốt hơn các đường khác không? http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_335.htm

5. Áo tàng hình siêu mỏng http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_540.htm

6. Lịch sử chữ Quốc Ngữ http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_6_38.htm

7. Giới thiệu một vài ứng dụng của máy in ba chiều 3D http://www.youtube.com/watch?v=S-E6vRfnijw http://www.youtube.com/watch?v=hmxjLpu2BvY http://www.youtube.com/watch?v=ehnzfGP6sq4 Delete Reply Reply to All Forward Move Spam Actions Next Previous