Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

TINTUCCAONIEN.COM

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN  

 1- Nhân bản vô tính phôi người trong việc trị bệnh http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_229.htm
2- NASA tìm giải pháp thực phẫm cho các phi hành gia trong sứ mạng thám hiểm sao Hỏa http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_539.htm 3- 7 loại trái cây khô có thể trị bệnh http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_334.htm 4- Các vị cao niên đi bộ đểu tốt cả hay không? http://tintuccaonien.com/docs/docs_5/5_1_101.htm 5- Những vĩ nhân bị vợ “đầy ải” http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_2_166.htm