Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

MỪNG SINH NHẬT VỊ THUYỀN TRƯỞNG TẦU TRƯỜNG XUÂN

TRUONG XUAN 1Ngày thứ bảy, 13 tháng 7, 2013, Cụ Phạm Ngọc Lũy - thuyền trưởng , người đã điều khiển “con tàu định mệnh Trường Xuân”, mang theo 3628 đồng bào, cùng bỏ lại quê hương, trốn chạy cộng sản, vào những giờ phút cuối cùng của Viêt Nam Cộng Hòa, trong ngày 30-4-1975 –
đã mừng sinh nhật lần thứ 95 và kỷ niệm 70 năm thành hôn.. Cụ Bà Phạm Ngọc Lũy năm nay cũng đã được 90 tuổi.

Hai Cụ hiện ngụ tại nhà của người con trai thứ ba là ông Phạm Trường Sơn,  ở ngoại ô Thủ đô Hoa Thịnh Đốn..TRUONG XUAN 2  TRUONG XUAN 3 TÀU TRƯỜNG XUÂN