Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

NHẮN TIN

Fr: Loan Phan
Tim chau : Nguyên Tôn Anh Vinh -  sinh nam 1972 tai Saigon ( Me :Nguyen thi Bê - Bô: Nguyen Tôn Cuong)
Roi Viet Nam  cung voi Me va 1 nguoi em tên Loan nam 1976
Hien dang o dau xin lien lac voi Bac va Chu tai My
Bac Dung : 7185470248 / Chu Hung : 4086462577

Cousin Van tai VN: 0983747450 ou 0913747450
Nêu ai biet tin xin nhan lai dum – Thanh that cam on

                                    
                                       *****
Fr: Tuyen van Bui
Trung Tá NGUYN VĂN DƯƠNG, trưc 1975 là Trưng Phòng 2 của SĐ 5 BB. Ngưi mới viết mt bài v cái chết của Ông  Giám đốc Trưng CÂY MAI .
  Xin cho biết địa chỉ hay Telephone có thân nhân muốn gặp.
  Chân thành cám ơn.
Trung úy Phước SĐ 5 BB
Lộc em của Phước trước ở đơn vị 101
           Telephone 832-228-2681
                               
                                         *****