Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

ĐỂ TRÁNH MỘT TAI HOẠ BẤT NGỜ

Fr: Kim Oanh P* Thanh
      Nếu bạn đang đun nấu bằng ga, hãy đọc tin này để tránh những tai nạn nguy hiểm không đáng có xảy ra với bản thân, gia đình, bạn bè và người thân.
Nếu bạn                              đang đun nấu                              bằng ga, hãy                              đọc tin này để                              tránh những                              tai nạn nguy                              hiểm không                              đáng có xảy ra                              với bản thân,                               gia đình, bạn                              bè và người                              thân. Có 1 tai                               nạn cháy  nổ                              xảy ra cách                              đây 2 tuần                              khiến người vợ                              bị bỏng nặng                              và tử vong khi                              đang nấu ăn.                              Người chồng                              cũng phải nhập                              viện vì  bỏng                              nặng khi cố                              gắng cứu vợ.                               Chuyện gì đã                               xảy ra? Người                              vợ đang nấu                              cơm bằng bếp                              ga. Đột nhiên                              chị nhìn thấy                              1 con gián                              đang bò đến                              gần bồn (chậu)                              rửa bát, ngay                               bên cạnh bếp                              ga đang đỏ                               lửa. Chị liền                              lấy ngay lọ                               xịt muỗi, gián                              và xịt thẳng                              vào con gián                              đang bò gần                              bếp ga đỏ lửa.                              Có 1 tiếng nổ                              lớn xảy ra và                              người vợ trở                              thành 1 ngọn                               đuốc sống với                               tỉ lệ bỏng 65%                              toàn thân. Anh                              chồng nghe                               tiếng nổ, chạy                              vào cố gắng                              dập lửa cứu vợ                              nên quần áo                              cũng bắt lửa                              và bị bỏng.                              Hiện tại anh                              vẫn nằm trong                              bệnh viện  và                               không hề biết                              rằng người vợ                              yêu quý của                               mình đã qua                              đời. Hãy cẩn                              thận khi sử                              dụng các lọ                              xịt muỗi,                              gián, kiến như                              "Raid",                              "Mortein",                              "Sheltos"                               v.v.. bởi                               chúng có chứa                              dung môi rất                              dễ bay hơi và                              dễ cháy. Các                               hạt nano dạng                              phun sương này                              lây lan rất                              nhanh và một                              tia lửa là đủ                              để đốt cháy                              hỗn hợp dễ                              cháy này bằng                                oxy có trong                              không khí. Hãy                              cẩn thận để                              bảo đảm an                              toàn  cho chính                              bạn và gia                              định nhé.Có 1 tai nạn cháy nổ xảy ra cách đây 2 tuần khiến người vợ bị bỏng nặng và tử vong khi đang nấu ăn
Người chồng cũng phải nhập viện vì bỏng nặng khi cố gắng cứu vợ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Người vợ đang nấu cơm bằng bếp ga. Đột nhiên chị nhìn thấy 1 con gián đang bò đến gần bồn (chậu) rửa bát, ngay bên cạnh bếp ga đang đỏ lửa. Chị liền lấy ngay lọ xịt muỗi, gián và xịt thẳng vào con gián đang bò gần bếp ga đỏ lửa.
Có 1 tiếng nổ lớn xảy ra và người vợ trở thành 1 ngọn đuốc sống với tỉ lệ bỏng 65% toàn thân.
Anh chồng nghe tiếng nổ, chạy vào cố gắng dập lửa cứu vợ nên quần áo cũng bắt lửa và bị bỏng. Hiện tại anh vẫn nằm trong bệnh viện và không hề biết rằng người vợ yêu quý của mình đã qua đời.
Hãy cẩn thận khi sử dụng các lọ xịt muỗi, gián, kiến như "Raid", "Mortein", "Sheltos" v.v.. bởi chúng có chứa dung môi rất dễ bay hơi và dễ cháy.
Các hạt nano dạng phun sương này lây lan rất nhanh và một tia lửa là đủ để đốt cháy hỗn hợp dễ cháy này bằng oxy có trong không khí.
Hãy cẩn thận để bảo đảm an toàn cho chính bạn và gia định nhé./.