Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

             ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN 09/8/2013

1-Qúi vị nào sống tại Hoa kỷ còn có thắc mắc vể Obamacare nên biết…
http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_3_82.htm

2-Trong quá trình tiến hóa, nhân loai đã trải qua nhiều cuộc cách mạng như cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp v.v…. và bây giờ tới cách mạng….
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_554.htm

3-Rô-bốt biết nói đầu tiên trên thế giới do Nhật chế tạo đã được phóng lên Trạm Không gian Quốc tế
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_552.htm 

4- Xe hơi bay đã trở thành hiện thực với PAL-V ONE
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_551.htm

 5-Não nhớ …não quên
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_2_528.htm

6-Tính chất trấn ổn tinh thần của bức xạ điện từ
 http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_241.htm

7-Ăn rau xà lách đóng gói nhập càng từ Mexico nên cẩn thận
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_1_344.htm

8-Lễ hội cây cảnh Mosaiculture năm 2013 tại Montreal
http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_7_12.htm

9-Biểu diễn nghệ thuật
 https://www.facebook.com/photo.php?v=123081601057839

                                                        00000