Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

1. TỪ TRƯỜNG MẶT TRỜI   ĐẢO CỰC ! ẢNH  HƯỞNG RA SAO ĐỐI VỚI CHÚNG TA ?

 * Chu kỳ hoạt động của mặt trời là 11 năm. Kể từ khi có đài quan sát từ trường mặt trời thì hiện nay đang là chu kỳ thứ 24. Theo NASA, năm nay (2013) là điểm đỉnh của chu kỳ này nên mặt trời có hoạt độngmạnh nhất và trong vòng từ 3 tới 4 tháng nữa từ trường mặt trời sẽ đảo cực hoàn toàn. Sự cố này ảnh hưởng ra sao đối với chúng ta được trình bày trong bài dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_560.htm

2.  RÁC KHÔNG GIAN ! ẢNH HƯỞNG TỜI CÁC VỆ TINH VÀ TRẠM KHÔNG GIAN 
  * Vấn để rác không gian là mối quan tâm hàng đầu của giới khoa họ không gian, thế mà Hoa kỳ lại vừa quyết định ngưng hoạt động “:hàng rào không gian” vào tháng 10 tới đây? Liệu các vệ tinh và trạm không gian quốc tế ISS có bị ãnh hưỡng gì không? http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_559.htm