Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN 09/11/2013

*Với đà phát triễn hiện nay của kỹ thuật in ba chiều 3D một cuôc cách mạng trong công nghệ sản xuất chắc chẳng còn bao xa. Để giúp thế hệ trẻ khỏi bị ngỡ ngàng trước sự đổi mới này, Tổ chức Quantum Victoria tại tiểu bang Melbourne (Úc) đã có một sáng kiến rất hay. Sáng kiến đó ra sao mời qúi vị đọc bài viết sau đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_580.htm

* Qua ngành y học cổ truyền Đông phượng không ai có thể phù nhận sự công hiệu trị bệnh c ủa các dược thào. Chính vỉ vậy mới nẩy sinh ra ngành sản xuất các thuốc bỗ sung gốc thào mộc (herbal supplements). Tại Hoa k ỳ các thuốc này được coi nh ư l à “thực phẩm dinh dưởng” nên không nằm dưới sự kiểm soát cũa Cơ quan Quàn lý Thực phẩm và Dược phẫm (FDA). Qúi vị nào thắc mắc về mức độ an toàn và tin cậy cũa các thuốc này nên đọc bài sau đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_421.htm