Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

KHO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG HÌNH ẢNH

Fr: Kim Anh Truong*Chuong Lan Lưu
NHỮNG HÌNH ẢNH XƯA HIẾM QUÝ
11637808786_7f86d01385_c
Một chuyến du hành đến xứ Đàng Trong vào năm 1792 và 1793. Tác giả: John Barrow - Thuyền bè của người Đàng Trong trên sông Faifo (Hội An)

indochine
Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu. Sưu tầm công phu ,nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi.
Mời vào:
 http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N