Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin ngày 13 tháng 4 năm 2014
A) Những bước tiến quan trọng trong ngành y khoa
1)Robonaut-2 hiện đang có măt trên Trạm Không gian Quốc tế sẽ trở thành nhà giải phẫu viễn điều khiển đầu tiên

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_608.htm

2) Trong tượng lai không xa, máy in 3D sẽ “in” được tim người từ các tế bào gốc cũa chính bệnh nhân
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_269.htm
3) Nhiều bệnh nhân đã được tháp ghép những bộ phân cơ thể được cấy trong phòng thí nghiệm từ các tế bào gốc của họ
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_268.htm
B) Cây anh đào trồng từ hột giống đem vể từ không gian đã trổ bông sớm hơn sáu năm với những bông hoa khác lạ
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_609.htm
C) Khu trục hạm tàng hình tối tân nhất của Hải quân Hoà kỳ sẽ đi vào hoạt động trong năm nay
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_592.htm ./.