Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

TIN BUỒN

Fr: Nhat Lung
Nhận được tin buồn :
Bà Quả Phụ Đại Tá Ngô Đức Khắc
Nguyên TCP/Tổng Cục CTCT/QLVNCH
Nhũ danh Maria ĐỖ THỊ AN
là Thân Mẫu của Bà Ngô Thúy Loan
Phu Nhân BS. Nguyễn Ý Đức
đã được Chúa gọi về lúc 3:12G sáng thứ Sáu 06.6.2014
tại Baton Rouge, Louisiana - Hoa Kỳ
Hưởng thọ 94 tuổi


                                       funeral wreath
Phân ưu
Chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng
gia đình Đại Tá Ngô Đức Khắc và gia đình BS. Nguyễn Ý Đức.
Nguyện cầu linh hồn Maria ĐỖ THỊ AN sớm an nghỉ trong Nước Chúa.

      Bạn bè BS. Nguyễn Ý Đức tại Việt Nam
                          và Văn Quang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~