Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

ĐIỆN ÃNH VÀ HỘI HOẠ

Chiêm ngưỡng những siêu phẩm hội họa trên màn ảnh rộng 

(Dân trí) - Sự kết hợp giữa điện ảnh và hội 
Chiêm ngưỡng những siêu phẩm hội họa trên màn ảnh rộng họa sẽ đưa tới những trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu tranh.
Chương trình  “Exhibition on Screen”  
(Triển lãm trên màn ảnh) sẽ đưa những siêu phẩm hội họa, những triển lãm mỹ thuật danh tiếng nhất thế giới đến với khán giả điện ảnh. Không chỉ giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật, những bộ phim này sẽ đưa lại những phân tích sâu sắc về tác giả - tác phẩm, về thời đại sáng tác…
Đọc tiếp:

http://dantri.com.vn/van-hoa/chiem-nguong-nhung-sieu-pham-hoi-hoa-tren-man-anh-rong-902490.htm