Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

CÁC TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG TRÊN THẾ GIỚI

Fr: Dang Ngoc Ai* Mai Phan
Flight Attendants from All Over the World
Australia, Australian Airlines
chieudaivienhk 17 
     South Korea, Korean Air

chieudaivienhk 1 
     United Arab Emirates, Ethiad Airlines

 chieudaivienhk 2
United Arab Emirates, Emirates Airlineschieudaivienhk 3 

chieudaivienhk 4
United States, Pan American World Airlines

chieudaivienhk 5
Belgium, Brussels Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Canada, Porter Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Brazil, Azul Brazilian Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Hungary, Wizz Air
Flight Attendants from
All
Over the World (45 pics)
Latvia, Air Baltic
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Ukraine, Windrose Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Netherlands, Martinair
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Jordan, Royal Jordanian Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
France, Air France
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Finland, Finnair
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Indonesia, Pelita Air
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Vietnam, Vietnam Airlines
chieudaivienhk 18

Slovakia, Sky Europe
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Germany, Lufthansa
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Germany, Lufthansa
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Germany, Air Berlin
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Bolivia, AeroSur
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Malaysia, Airasia
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Malaysia, Firefly
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Sri Lanka, Sri Lanka Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
China, Sichuan Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
China, Sichuan Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
China, China Southern Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Thailand, Thai Airways
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
India, Kingfisher Airlines
Flight
Attendants from All Over the World (45 pics)
Philippines, Cebu Pacific Air
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
United Kingdom, British Airways
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Japan, All Nippon Airways
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Brunei, Royal Brunei Airways
Flight Attendants from All Over the
World (45 pics)
Russia, Aeroflot
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Singapore, Singapore Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Hong Kong, Cathay Pacific
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Hong Kong, Cathay Pacific
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Hong Kong, Cathay Pacific
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Hong Kong, Hong Kong Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Italy, Air Italy
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Switzerland, Swiss Airlines
Flight Attendants from All Over the World (45 pics)
Greece, Astra Airlines
Flight Attendants from All Over the World
(45 pics)