Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

TIN KHÔNG VUI

Fr:Sung Truong
Hội ái hữu Biên Hòa California cho hay :
Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu,nguyên y sĩ trưởng Quân chủng Hải Quân, nguyên Bộ Trưởng Bô Xã Hội Việt Nam Cộng Hòa,tác giả tác phẩm “ Gió Mùa Đông Bắc”,vừa được di chuyển vào nhà thương rehab tại tiểu bang Texas trong tình trạng không mấy khả quan.
Quý đồng hương và thân hữu có thể gọi điện thọai thăm hỏi qua điện thoại  826-236-3943 hoặc email phtranmd1927@gmail.com
Hội ái hữu Biên Hòa California cùng đồng hương và thân hữu khắp nơi, tùy vào niềm tin tôn giáo của mỗi người, cùng góp lời cầu nguyện an lành đến Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu.