Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

CÁCH KIỂM TRA COMPUTER

Fr: Thieu Vu*Khoa Le
Cách kiểm tra xem máy của mình có bị hacker không ?
Xin theo 4 bước sau đây:
1. Bấm http://www.dcwg.org/
2. Kế tiếp sẽ hiện ra 2 vòng tròn và một ô hình cái khiên. Bấm vào vòng tròn thứ 1 (ngay bên tay trái) có mầu Green và có chử DETECT.
3.Kế tiếp ở khoảng giữa có câu: "For example, the http://www.dns-ok.us will state if ........." bấm vào hàng chữ xanh blue nầy.
4. Kết qủa sẽ cho biết ngay sau đó:
   GREEN tốt. RED bị xâm nhập.      

      Chúc quý bạn luôn xanh tươi.