Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

TÌM BẠN CŨ

Fr: Minh Thien*Tuanba Cao*Thang nguyen*BMH
Ông Bill Laurie, một cựu Sĩ Quan Quân Lực Hoa Kỳ, đã phục vụ ba tours tại Viêt Nam, cho đến cuối tháng 4/1975. Hiện nay Ông là một Sử gia, viết sách về chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt Ông rất quý mến và có cảm tình với QLVNCH. Ông nhờ tôi chuyễn tin đến Quý Vị, Quý NT và CH..và hy vọng rất nhiều Quý vị sẽ giúp Ông ta một việc…


      Ông Bill Laurie có một người bạn là Ông Henry Darrell Goss đã phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An từ tháng 4 /1970 cho đến 4/1971. Ông Henry Darrell Goss lúc bấy giờ là Trung Úy thuộc Mobile Advisory Team, MAT III # 26. Trong thời gian này Ông có hai người bạn là:
Trung Úy NGOI (?) và Trung Sĩ NGUYỄN NGỌC THẠCH.Vào tháng 12/1970 ông có dự đám cưới của Trung Sĩ Nguyễn Ngọc Thạch ở Mỹ Tho (có hình).


Ông hy vọng hai người Bạn này vẫn còn sống, và đã cố gắng tìm kiếm hai người Bạn này trong hơn 40 năm qua, ông mong mỏi Quý Vị nào đã từng cư ngụ hay phục vụ tại quận Cần Đước, tỉnh Long An, nếu biết tin tức gì về hai người Bạn này của Ông, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi được biết.
Một người Bạn của Ông Goss là Sỉ Quan Trung Đội Trưởng của PF # 132 cũng muốn biết tin tức của hai người Bạn Việt Nam này.

Nếu có tin tức xin Quý Vị vui lòng liên lạc thẳng về cho Ông Henry Darrell Goss: dg1333@yahoo.com

Hoặc cho chúng tôi..... (BMH  amsfv@aol.com)

Xin Quý Vị, Quý NT và CH vui lòng giúp đở và đồng thời tiếp tay phổ biến rộng rải.

Xin chân thành cám ơn Quý Vị trước.

R1-08988-0081.jpgR1-08988-0025.jpg

R1-08988-0029.jpg