Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

KÊU GỌI BIỂU TÌNH

Fr: Patrick Willlay
 Cộng Đồng Thủ Đô HTD
<congdongthudohtd@gmail.com>
Date: 2013/7/13

Kính thưa quý Chủ Tịch Cộng Đồng, Đoàn Thể, Đảng Phái Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước Cộng Sản Việt Nam sẽ đến Hoa Thịnh Đốn gặp Tổng Thống Obama.  Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia đang chuẩn bị sẳn sàng để đối phó với sự hiện diện của người đứng đầu một chính thể ác với dân và hèn với giặc, nhu nhược trước sự lấn đất, chiếm hải phận Việt Nam của Trung Cộng. 
Bờ cõi, lãnh thổ, hải phận của đất nước mà tiền nhân, bậc cha anh của chúng ta đã chiến đấu không ngừng từ ngàn xưa để bảo vệ, nay không thể để một chế độ độc đảng, phi dân chủ tiếp tục cắt nhượng. Chúng ta phải nói lên sự thật về hiện trạng của đất nước.  Người dân, tuổi trẻ Việt Nam đã dám đứng lên phản đối sự hèn mạt của bọn cầm quyền.  Họ đã bị bắt để khoá miệng tiếng nói đối kháng.  Chính quyền Hoa Kỳ đã ghi nhận đầy đủ các sự kiện này từ khi mới xẩy ra.  Người Việt hải ngoại, những người cầm lá phiếu xây dựng Dân Chủ tại Hoa Kỳ phải nhắc Tổng Thống Obama khi gặp Trương Tấn Sang phải đòi hỏi Hà Nội nên tôn trọng quyền tự do ngôn luận cũa người dân.  Chúng ta phải tập họp đông đảo nơi tiếp Trương Tấn Sang để đồng thanh lên tiếng: không chấp nhận hành động luồn cúi Trung Cộng của Hà Nội. Người Việt tại Houston đã ra Thông Báo kêu gọi đồng hương về Hoa thịnh Đốn để biểu tình.  Trong tinh thần đoàn kết, người Việt hải ngoại quyết đòi: chủ quyền lãnh thổ Việt Nam phải được tôn trọng và một chính thể phi dân chủ phải cáo chung. Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia kính mời các Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn Cộng sản khắp nơi hãy về thủ đô, đến trước Tòa Bạch Ốc bày tỏ lập trường chống Cộng, nói lên tội ác của Hà Nội hơn nửa thế kỷ qua và nay dâng hiến tài nguyên quốc gia, bán nước cho Trung Cộng.  Khi có thêm tin tức về các chi tiết cuộc thăm viếng Hoa Thịnh Đốn của Trương Tấn Sang, chúng tôi sẽ thông báo cho quý Cộng Đồng Người Việt khắp nơi biết để cùng về đây kết hợp biểu dương sự phản kháng chính thể Hà Nội và người đại diện một chính quyền bất xứng. Trân trọng. ĐoànHĐinh