Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN
1- Thử nước tiểu có thễ biết sống thọ hay không
http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_215.htm
2- Làm thế nào để khỏi già?
http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_402.htm

3- Với một giọt máu cũng tạo ra được chuột. Khi nào đến lượt con người???
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_234.htm
4- Ăn nhiều cá có lợi cho qúi bà ra sao?
http://tintuccaonien.com/docs/docs_4/4_4_61.htm
5- Công nghệ in ba chiều (3D) trong ngành thám hiểm không gian
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_543.htm
6- Rô-bốt  biết múa hát
http://www.flixxy.com/singing-and-dancing-robot.htm
7-Những bức tranh thật hơn ảnh chụp
http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_7_9.htm
8- Nhửng anh hung “chửa cháy” bỏ mình tron  vụ cháy lớn tại Arizona Hoa kỳ
http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_2_175.htm