Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

TIN BUỒN

Fr: Nhat Lung* Tran van Long K19
          THÔNG BÁO TIN BUỒN
    Gia đình Võ Bị Vùng Montréal - Canada
            xin trân trọng thông báo:
   Gia Trưởng Võ Bị TRẦN HƯƠNG QUẾ
            Pháp danh TÂM ĐẠO

      Xuất thân Khóa 12 Trường VBQGVN
      Đã qua đởi ngày 12 tháng 10 năm 2013
           tại Montréal, Québec - Canada
                Hưởng thọ 81 tuổi


Cáo Phó và chương trình Tang lễ, Thăm viếng sẽ được thông báo sau
       ( Số đth liên lạc với Tang gia: (514) 522 6535 )