Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

TRẦN NỢ QUỐC GIA CỦA HOA KỲ

TINTUC CAO NIEN.COM DEBT CEILING
  Mấy ngày nay thế giới đểu chú trọng vào việc nâng cao trần nợ quốc gia của Hoa kỳ. Cho đến lúc này , chưa có một thu xếp nào ỗn thỏa về vấn để này giữa hai đảng Công Hòa và Dân chủ. Nếu tới hạn chót là ngày thứ năm 17/10 mà vấn đề trẩn nợ vẩn không được giải quyết thì điều gì sẽ xẩy ra?
Mời qúi bạn đọc bài viết dưới đây  http://tintuccaonien.com/docs/docs_10/10_2_196.htm