Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

THƠ DIỂN NGÂM

Fr: Huy Nguyen*Loan Phan*Phan Dam
  THO 2
  100 bài thơ được ưa chuộng xưa nay
  với giọng ngâm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng một thời (trong kho của Quán Ven Đường).
   ( Xin click ngay tên để download hay nghe )

Ao Lua Ha Dong (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3 
2828 Ao Lua Ha Dong_ Tho Nguyen Sa_ Giong Ngam To Kieu Ngan_.mp3 
 608 Ao Trang (Huy Can) - Hong Van.mp3
1593 Bai Ca Ngu Phu_ Tho Vu Hoang Chuong_ Hoang Thu Ngam_.mp3 
852 Bai Hanh Phuong Nam (Nguyen Binh) - Ton Nu Le Ba (Ngam Tho).mp3
3295 Bai Hat Mua Thu (Han Mac Tu) - Hong Van.mp3
1763 Bai Tho Cuoi Cung (T T Kh) - Hong Van.mp3
2037 Bai Tho Dan Ao (T T Kh) - Hong Van.mp3
1857 Bai Tho Thu Nhat (T T Kh) - Hong Van.mp3
 2886 Ben Han Giang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3
1807 Ben Kia Song Duong_ Tho Hoang Cam_ Quynh Nhu Va Hoang Kim Ngam_.mp3
1928 Ben Len - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3
1402 Bien (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
1814 Buon Trong Ky Niem_ Tho Nhat Tuan_ Giong Ngam Bach Hac_.mp3 
1203 Cam Xuc_ Tho Ho Dzenh_ Hoang Oanh Ngam.mp3
772 Can Thiet (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3
 2167 Chan Que (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
2024 Chiec Ao Dau Thu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
845 Chieu (Ho Dzenh) - Hong Van.mp3 
1425 Chinh Khi Viet _ Tho+ Ly Dong A_ Le Ba Ngam_.mp3    1042 Cho Doi Hoai Cong (Vu Hoang Chuong) - Hong Van.mp3    2708 Choi Tren Trang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3      1773 Choi Tren Trang - Hong Van.mp3
1774 Chua Huong_ Tho Nguyen Nhuoc Phap_ Hoang Oanh Va Ho Diep Ngam_.mp3
2511 Co Hai Mo (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
1164 Co Hang Xom (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
3696 Co Hang Xom_ Tho Nguyen Binh_ Hoang Oanh Ngam.mp3 1371 Co Nhan_ Tho Hoang Phong Linh_ Ho Diep Ngam_.mp3   861 Dai Kho (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
1436 Dan Toi (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
1205 Dau Tich - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3
1761 Dau Tich - Hong Van.mp3
1762 Dep Hau Giang_ Tho Kien Giang_ Hoang Oanh Ngam_.mp3  1287 Di Choi Chua Huong (Nguyen Nhuoc Phap) - Hong Van.mp3
6840 Dich Thuy Tong Biet_ Tho Lac Tan Vuong_ Lung Tay Hanh_ Tho Tran Dao_ Ban Dich Dang Quang_ To Kieu Ngan Ngam_ .mp3
283 Doi Bo (Quang Dung) - Hong Van.mp3 
1863 Doi Mat Nguoi Son Tay (Quang Dung) - Hong Van.mp3
3371 Doi Mat Nguoi Son Tay_ Tho Quang Dung_ Hoang Oanh Ngam.mp3
 857 Dong Hoa Vang 1 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3
 1176 Dong Hoa Vang 2 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3
 1617 Dong Hoa Vang 3 (Pham Thien Thu) - Hong Van.mp3 
 1300 Dong Hoa Vang_ Tho Pham Thien Thu_ Hoang Oanh Ngam_.mp3
 2084 Em Moi Hieu (Ng Thi Hong Ngat) - Hong Van.mp3 
 1294 Giac Mo Anh Lai Do (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
 1138 Giay Phut Chanh Long (The Lu) - Hong Van.mp3 
 4045 Giay Phut Chanh Long_ Tho The Lu_ Hong Van Va Bao Cuong Ngam_.mp3
983 Giong Hue 1 (To Lam) - Hong Van.mp3
3602 Giong Hue 2 (To Lam) - Hong Van.mp3
1603 Giuc Gia (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
1944 Gui Nguoi Duoi Mo_ Tho Dinh Hung_ To Kieu Ngan Ngam_.mp3
802 Hai Sac Hoa Tigon (T T Kh) - Hong Van.mp3 
3944 Ho Truong_ Tho Nguyen Ba Trac_ Le Ba Ngam_ .mp3 
793 Hoa Trang Thoi Cai Tren Ao Tim (Kien Giang) - Hong Van.mp3 
3595 Hon La Ai - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3
1719 Ke O (Quang Dung - Hong Van.mp3
1762 Khi Tinh Yeu Den - Hong Van.mp3
1600 Kiep Sau (Cung Tram Tuong) - Hong Van.mp3
1745 Kim Lu Y_ Tho Do Thu Nuong_ Hoang Oanh Ngam_ Khue Oan_ Tho Vuong Xuong Linh_ Ho Diep Ngam_ Ban Dich Dang Quang_ .mp3
 650 La Thu Ngay Truoc (Vu Hoang Chuong) - Hong Van.mp3
 2872 La Thu Ngay Truoc_ Tho Vu Hoang Chuong_ Nguyen Thanh Ngam_.mp3 
903 Lai Mot Mua Dong (Luu Trong Lu) - Hong Van, Doan Yen Linh.mp3
4233 Lo Buoc Sang Ngang 1 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
2164 Lo Buoc Sang Ngang 2 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
2454 Lo Buoc Sang Ngang 3 (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
1462 Loi Ky Nu (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
3085 Mau Tim Hoa Sim (Huu Loan) - Hong Van.mp3 
4122 Mon Moi (Thanh Tinh) - Hong Van.mp3 
2124 Mot Mieng Trang - Hong Van (Tho Han Mac Tu).mp3
1691 Mot Mieng Trang - Hong Van.mp3
1692 Mot Mua Dong_ Tho Luu Trong Lu_ Quang Minh ngam_.mp3
1848 Mot Tieng Em (Dinh Hung) - Hong Van.mp3
3480 Ngam Ngui (Huy Can) - Hong Van.mp3 
1815 Nguoi Ngoc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3
2154 Nguyet Cam (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
2097 Nha Toi (Yen Thao) - Hong Van.mp3
2935 Nho Hue (Bao Cuong) - Hong Van.mp3 
1264 Nho Nguoi Trong Nang (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
1745 Nhung Giot Le - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3
1529 Nhung Giot Le - Hong Van.mp3
1530 Paris Co Gi La Khong Em (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3     2297 Phai Chi Mang Hue Theo Cung - Hong Van, Bao Cuong.mp3
4085 Que Huong (Do Trung Quan) - Hong Van.mp3 
3050 Ram Thang Gieng (Ho Dzenh) - Hong Van.mp3
1733 Rat Hue (Phong Son) - Hong Van.mp3
2109 Thao Thuc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3
1596 Thoi Nang O Lai (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
1491 Thoi Truoc (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
1512 Thuyen Va Bien - Hong Van.mp3
1867 Tinh Giac Chiem Bao (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3 
1370 Tinh Que (Han Mac Tu) - Hong Van.mp3
1399 Tinh Thu Nhat (Xuan Dieu) - Hong Van.mp3
2205 Trang Vang Trang Ngoc - Hong Van (tho Han Mac Tu).mp3
1747 Trang Vang Trang Ngoc - Hong Van.mp3
1748 Tuoi 13 (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3 
2924 Tuong Tu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3
2059 Tuong Tu (Nguyen Sa) - Hong Van.mp3 
2334 Vieng Hon Trinh Nu (Nguyen Binh) - Hong Van.mp3

                                                         *****