Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

TIN BUỒN

Đươc tin buồn:
Ông LÊ QUANG QUÍ
Pháp danh Tâm Quang
Cựu Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1930
Tại Thạch Hãn ,quân Hải Lăng, Quảng Trị
Đã từ trần  lúc 9:50 sáng
Thứ Bảy ngày 6 tháng 9 năm 2014
Tại University of California, Irvine Hospital
Hưởng thọ 85 tuổi
                      Thành kính phân ưu
                                            funeral wreath

10409595-CP14- Ong Le Quang Quy.cdr