Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

TIN BUỒN

Fr: Thong Doan- HQ/Toronto
Được tin buồn:
Ông NGUYỄN VĂN SƯƠNG
Cựu Thiếu tá Hải Quân
Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà
Đã từ trần vào lúc 8:20 sáng
Ngày 2 tháng 9 năm 2014
tại Peterborough Health Center,
Peterborough, Canada
Hưởng thọ 72 tuổi
                                      funeral wreath

               Tang gia đồng kính báo
Trưởng Nam   Nguyễn Việt Anh Kiệt
           vợ và các con (Peterborough,Canada)
Trưởng Nữ     Nguyễn Việt Châu Ngân  
           chồng và con (Arlington,Texas,USA)
Thứ Nữ           Nguyễn Việt Chi Giang
           chồng và các con (Ajax,On.Canada)
Thứ Nữ            Nguyễn Việt Phương Hải
                         (Ajax, Ontario,Canada) ./.