Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

BẢO VỆ UKRAINE KHỎI TRUNG QUỐC

Những người Cộng sản được đề xuất bảo vệ Ukraine khỏi những người đồng chí Trung Quốc đói khát

Tiếng Nói Nước Nga 8.10.2013, 16:32 http://vietnamese.ruvr.ru/2013_10_08/122568639/  зерно урожай пшеница сельское хозяйство хлеб продовольствиеĐại biểu của Đảng cầm quyền Các khu vực ở Ukraina Nhikolai Levchenko đã đề xuất đưa ra trưng cầu dân ý vấn đề đất Ukraina đang bị mua trên quy mô lớn và dường như là theo kế hoạch của Trung Quốc. Thành viên đảng “khu vực” đã nêu sáng kiến này tại cuộc họp Verkhovna Rada hôm 08 tháng Mười, "Tsenzor.NET" đưa tin.( Photo © Flickr.com/Xuanxu/cc-by-sa 3.0)
Đại biểu này đề nghị các đồng sự từ Đảng Cộng sản Ukraina đứng ra tổ chức trưng cầu dân ý. “Nếu các vị không có gì để làm, hiện nay Trung Quốc đã nêu ra mục tiêu chiến lược là mua ba triệu hecta đất đen của Ukraina”, - ông Levchenko nói và thêm rằng không thể để điều này được xảy ra. “Dân số ở châu Âu là 400 triệu người, và cho dù là có những vấn đề kinh tế chăng nữa thì họ vẫn no đủ. Còn ở Trung Quốc có một tỷ người cộng sản đói ăn. Họ và các ông có cùng màu thẻ đảng. Thế thì các ông hãy làm việc này đi”,- thành viên “khu vực” kết luận.