Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO ĐỒNG BÀO MỸ-YÊN

Fr: BMH
dem thap nen

Nam CA: 1000 Đồng Bào Tham Dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Mỹ Yên Tại Bolsa Grande, ngày thứ Bảy 5/10/2013** 235 hình do Thiệu Võ thực hiện..
https://plus.google.com/photos/112596496334334247207/albums/5931758185149317153?banner=pwa&authkey=CPzk2rLWrsmVwwE


** Bản tin của Hỏi Là Trả Lời Blog ...
http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/10/nam-ca-1000-ong-bao-tham-du-em-thap-nen.html#.UlJqexDB-E4