Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

TAM THẬP LỤC KẾ LÀ CÁI GÌ ?

Trong buổi nói chuyện về  “ Muốn làm ăn với Trung Quốc, phải biết tam thập lục kế”, thuyết trình viên đã dẫn  chuyện vui dưới đây để giải thích về kế “ Man thiên quá hải”   ( Dối trời qua biển) là kế thứ nhất của  36 kế .
Smuggling
While crossing the US-Mexican border on his bicycle , the man was stopped by a guardBIKE RIDER DUONG QUA TRAM KIEM SOATwho pointed to two sacks the man had on his shoulders.
“ What’s in the bags?” asked the guard.

“Sand,” said the cyclist.
“Get them off - we’ll take a look,” said the guard.
The cyclist did as he was told ,emptied the bags,and proving they contained nothing but sand, reloaded the bags , put them on his shoulders and continued across the border.
Two weeks later,the same thing happened . Again the guard demanded to see the two bags,which again contained nothing but sand. This went on every week for six months ,until one day the cyclist with the sand bags failed to appear cafe
A few days later, the guard happened to meet the cyclist downtown.
“Say friend, you sure had us crazy”, said the guard.“We knew you were smuggling something across the border.I won’t say a word-but what is it you were smuggling?”
“ Bicycles!”  

smuggle: to get something into another country secretly (lén/bí mật) and illegally ( không hợp pháp ) buôn lậuhappen :to take place
xảy ra/diễn ra/
happen to: by chance/ tình cờ/ngẫu nhiên

happen to meet tình cở gặp nhau

Nhân vật trong chuyện đã buôn lậu  xe đạp  từ Mể sang Mỹ. Anh không đi  đường mòn DUONG MON hẻo lánh vì cảnh sát biên phòng hai nước có thể bất ngờ xuất hiện chặn hỏi và khám phá ra  hàng lậu của anh.
Anh đã chọn đi qua trạm kiểm soảt , nơi đó người qua lại tấp nập, lại có hệ thồng kiểm soát buôn lậu chặt chẽ nên lính canh sinh ỷ lại và canh  phòng chểnh mảng (kế đã viết : bị chu ý đãi ).
Qua biên giới bằng xe đạp với 2 túi cát trên vai là một cảnh tượng khác thường cốt để  lính canh chú ý và  sinh nghi đòi khám xét. Nhưng cảnh tượng tái diễn hai ba lần làm lính canh quen mắt , không còn nghi ngờ gì nữa .(Kế đã viết: thường kiến bất nghi )
Như vậy âm mưu nằm trong công khai (Âm tại dương chi nộikhông phải ở nơi âm thầm (bất tại dương chi đối). Càng công khai ,âm mưu che đậy càng lớn ( Thái dương, thái âm).
                                                          ******