Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

PHÁT MINH ĐỘC ĐÁO

1. Máy bay không  động cơ
Fr: Thieu Vu * Tweety Nguyen
 http://player.vimeo.com/video/39325401
2. Robot hải cẩu bông     
 an ủi bệnh nhân mất trí nhớ tại nhà dưỡng lão
duong lao
Queensland (Úc) đã bắt đầu cuộc thử nghiệm lớn nhất thế giới về tác dụng của Robot PARO, giúp những bệnh nhân mất trí nhớ sống trong các trại dưỡng lão,bị kích động hoặc buồn phiền trấn tĩnh lại.

Paro là những chú hải cẩu con nhồi bông nặng 2,7 kg. Mỗi con có thế biết tên gọi riêng của nó , có khuôn mặt riêng, biết hát và có khả năng thể hiện những cảm  xúc như ngạc nhiên, vui mừng và tức giận.
Trước nguy cơ số bệnh nhân mất trí nhớ được cho là sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới,  tìm hướng điều trị mới vừa hữu hiệu vừa đở tốn kém , so với những cách trị liệu hiện thời bằng dược phẩm và động vật thực, là điều cấp thiết
Chi tiết :
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-11-21/robot-h%E1%BA%A3i-c%E1%BA%A9u-b%C3%B4ng-an-%E1%BB%A7i-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-m%E1%BA%A5t-tr%C3%AD-nh%E1%BB%9B-t%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-l%C3%A3o/1223486