Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

TIN TUC CAONIEN

Bản tin 19.11.2013
ionosphere
*Kiễm soát khí hậu là một trong nhửng trọng tâm nghiên cứu hiên nay , vì vậy Hoa kỳ đã thiết lập Chương trình HAARP đễ nghiên cứu tẩng điện ly của khí quyn Trái đất .
Mởi qúi vị xem chi tiết trong bài viết dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_583.htm
satellite maven
*Ngày thứ hai vừa qua NASA đã phóng thành công phi thuyền MAVEN lên qũi đạo sao Hỏa. Phi thuyền này ra sao và sứ mạng cũa nó là gỉ được trình bày trong bài viết dưới đây
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_582.htm