Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

TÌM NGƯỜI THÂN

Fr: Hoa Hoang Lan* Chinh Nghia Viet
TÔI LÀ TRUNG TÁ PHAN-BÌNH-KIÊN, KHÓA 10  TRẦN BÌNH TRỌNG, ĐÀ-LẠT.
TÔI LÀ ANH  RUỘT CŨA ĐẠI TÁ PHAN-THẾ-THƯỜNG, TỐT  NGHIỆP  KHÓA ĐOÀN KẾT ĐA-LẠT THÁNG 6-1954.

CHỨC VỤ CUỐI CÙNG LÀ  TRUNG-ĐOÀN-TRƯỠNG  TRUNG ĐOÀN 16 - SƯ-ĐOÀN 9 TẠI SA-ĐÉC (QUÂN ĐOÀN  4) VỚI  NHIỆM VỤ LÀ GIỮ AN NINH - QUỐC LÔ 4  TỪ BẮC MỸ THUẬN ĐẾN QUẬN CAI LẬY, CHO  ĐẾN  NGÀY 30-4-1975 LÀ TAN RÃ.
TÔI VÀ EM TÔI  BỊ GIAM TẠI NHÀ TÙ VĨNH LONG RỒI QUA  TRẠI GIAM  BÌNH-THŨY (CẦN-THƠ) RỒI CÙNG BỊ CHUYỄN RA BẮC  BẰNG TÀU THŨY. TÔI BỊ  CHUYỄN LÊN LÀO-KAY, CÒN EM TÔI BỊ ĐI LAI-CHÂU.
TÔI RA TÙ CÃI TẠO NĂM  1982 VÀ VƯỢT  BIỄN VÀ ĐỊNH CƯ NĂM 1983 TẠI OAKLAND, CALI. TÔI ĐƯỢC TIN TỨC KHÔNG CHÍNH XÁC LÀ EM  TÔI PHAN THẾ THƯỜNG BỊ  CHUYỄN TRẠI LÊN
VÙNG PLEIKU-KONTUM, RỒI BỊ BỊNH NẶNG NÊN  ĐƯỢC THÃ RA VÀ VỀ  BÀ-CHIỄU (GIA-ĐỊNH) Ỡ  TẠM TRÚ NHÀ BA RUỘT NĂM 1984. Ỡ ĐÂY LỐI 4  THÁNG THÌ  CÔNG AN KHU VỰC KHÔNG CHO Ỡ NỮA,  NÊN EM PHAN-THẾ-THƯỜNG TÌM ĐƯỜNG VƯỢT  BIỄN  CÙNG VÀI ANH EM Ỡ CÁC ĐƠN VỊ CŨ.
TRONG CÁC NĂM 1967 ĐẾN 1971,  PHAN-THẾ-THƯỜNG  LÀ TIỄU ĐOÀN TRƯỠNG BIÊT-ĐỘNG-QUÂN 43 RỒI 44 TẠI KHU VỰC  TRÁCH NHIỆM CŨA SƯ-ĐOÀN 9.

  TỪ NĂM 1984 ĐẾN NAY  2-2014, TÔI  KHÔNG ĐƯỢC TIN TỨC GÌ VỀ VƯỢT BIÊN CŨA EM  TÔI  ĐI CHUNG CÙNG VÀI BẠN ĐỒNG ĐỘI CŨ, CHO
NÊN TÔI THĨNH CẦU CÁC BẠN CÙNG  KHÓA ĐOÀN KẾT TẠI ĐÀ-LẠT CŨNG NHƯ CÁC BẠN NÀO QUEN  BIẾT EM TÔI VÀ  TÔI, XIN VUI LÒNG CHO  BIẾT VỀ SỐ PHẬN EM TÔI LÀ ĐẠI-TÁ PHAN-THẾ-THƯỜNG, THÌ  GIA-ĐÌNH CHÚNG TÔI VẠN  LẦN CÁM ƠN MÃI MÃI.
MỌI TIN TỨC XIN GỠI VỀ EMAIL :
 
phanbinhkien@yahoo.com.
XIN  THÀNH THẬT CÁM ƠN TẤT CÃ ANH EM CHIẾN  HỮU.