Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TIN TUC CAO NIEN

Bản tin ngày 22 tháng 8 năm 2014
*Phải chăng trong tượng lai con người sẽ  có thể mọc lại chân tay như thằn lằn mọc lại đuôi bị đứt ? 
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_280.htm


*Những câu mà chúng ta không nên nói khi thăm người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư                              http://tintuccaonien.com/docs/docs_9/9_2_79.htm
*Âm nhạc trong việc trị bệnh           http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_279.htm