Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

PHÂN ƯU

Được tin Bào huynh của Nhà Báo, Ca Nhạc Sĩ Nguyệt Ánh là:
Anh André NGUYỄN TRUNG CANG,
  "Một tài năng âm nhạc."
Đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2011, Nhằm ngày 21 tháng 7 năm Tân Mão,


Tại Virginia, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 65 tuổi.
Thành kính phân ưu cùng Nguyệt Ánh và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn André sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Đồng thành kính phân ưu:
Cựu SVSQKQ VNCH - khóa 69A&B

                    funeral wreath 3