Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Fr: Huu Dinh Nguyen
LỜI KHUYÊN NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRONG MỘT CỘNG ĐỒNG.
Đức Đạt Lai Lạt Ma
clip_image002
 Đời sống cộng đồng, nếu tổ chức dựa vào tự nguyện thì theo tôi, là điều rất tốt. Sống tập thể rất chính đáng vì bản chất loài người là lệ thuộc lẫn nhau, người này với người kia. Sống cộng đồng cũng như sống trong một gia đình rộng lớn, vì cách sống như thế phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Ta gia nhập một cộng đồng là vì thấy được phẩm chất nào đó trong tập thể ấy. Mọi người chung sức với nhau, mỗi người hoàn tất công việc hàng ngày của mình đồng thời cũng nhận được thành quả từ sự cố gắng của kẻ khác. Theo tôi, đó là một giải pháp mang tính thực tiễn.
Trong bất cứ một cộng đồng nào cũng luôn có những bất đồng chính kiến. Tôi xem đấy là một thuận lợi. Càng va chạm với nhiều quan điểm khác biệt, ta càng có dịp học hỏi thêm những điều mới lạ và cải thiện được những hiểu biết của chính mình. Nếu ta cứ chống lại những ai suy nghĩ khác với mình, thì mọi sự sẽ trở nên khó khăn. Đừng cố chấp vào những quan điểm riêng tư mà hãy đối thoại với người khác bằng thái độ cỡi mở. Như thế ta sẽ có dịp so sánh những ý tưởng khác biệt và từ đó sẽ nẩy sinh ra những quan điểm mới. Bất cứ nơi nào, dù trong gia đình hay trong các cộng đồng khác của xã hội, việc đối thọai với nhau thật quan trọng. Ngay từ buổi thiếu thời, khi xảy ra cãi vã, nên tránh ngay tức khắc các ý nghĩ tiêu cực, đừng tự nhủ đại loại như: “Phải tìm cách loại bỏ tên này mới được”. Dù không cư xử đến cái mức tiếp tay cho kẻ ấy, nhưng ít ra cũng hãy lắng nghe xem hắn muốn bày tỏ điều gì. Hãy tập làm quen với cách cư xử như thế. Nơi trường học, trong gia đình, nếu có bùng nổ cãi vã, hãy tái lập ngay việc đối thoại và dựa vào việc trao đổi ngôn từ để cùng nhau suy nghĩ thêm. Chúng ta thường quen cho rằng khi đã bất đồng chính kiến thì tất nhiên phải có xung đột, và khi đã xung đột thì nhất định sau cùng sẽ có kẻ thua người thắng, hoặc như người ta thường nói, sự xung đột sẽ chấm dứt khi có một niềm kiêu hãnh bị chà đạp. Tránh đừng xem mọi việc dưới khía cạnh như thế. Hãy luôn luôn cố tìm ra một giải pháp thỏa thuận. Cần nhất là phải quan tâm ngay đến quan điểm của người khác và nhất định ta sẽ có đầy đủ khả năng để làm việc ấy.
    (Những lời khuyên tâm huyết) clip_image004 clip_image005 clip_image007 clip_image008 clip_image010 clip_image011 clip_image012 clip_image014 clip_image016 clip_image017 clip_image019 clip_image020