Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

TIN MỪNG VỀ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN

PROSTATE
 Một tin mừng cho những bênh nhân ung thư tiền liệt tuyến. Hàng  năm tại Hoa Kỳ khoảng 186 ngàn người bị ung thư tiền liệt tuyến. Đây là loại ung thư thường thấy nhất trong nam giới sau  ung thư da.
Những cách chữa trị ung thư này bao gồm "theo dõi bệnh trạng" (active surveillance" hoặc "watchhful waiting"), giải phẫu, xạ trị, hóa trị và nội tiết tố.

Tùy thuộc vào thời kỳ của ung thư, loại ung thư, triệu chứng và tình trạng sức khoẻ chung của người bệnh, bác sĩ sẽ thẩm định cách chữa trị thích hợp nhất cho bệnh nhân, Riêng vể mặt giải phẩu thì một tin đáng mừng là thủ thuật mới NanoKnife như trình bày trong bài dưới đây vừa an toàn vừa ít đau đớn.
   http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_215.htm