Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

NHẮN TIN

Fr: Xuan Cuc Dinh
Xin cố gắng chuyển đi làm phước.
Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại NHA TRANG, thuộc tỉnh KHÁNH HÒA có thẻ bài ghi rõ:
*Họ tên
: NGUYỄN VĨNH LÂN

*Số quân : 681137969* *Loại máu : O +
Nếu ai là thân nhân của quân nhân nói trên
xin vui lòng liên lạc Ni sư Thông Mẫn.
Tel: 0935.899.347 Nhờ quý vị chuyển E-mail nầy đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người này, để vong linh của người
quá cố được đoàn tụ với gia đình. xin chuyển tiếp
Xin cám ơn.