Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

TIN BUỒN

Fr: Trinh văn Ngoc
Ông VŨ TIẾN NAM
Duợc sĩ
đã từ trần ngày 24 tháng 8 năm 2012 tại Westminster California.
Hưởng thọ 85   tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành tại nhà quàn
    EEK Family Funeral Home
7801 Bolsa Ave. Westminster.Ca
Đ.T : 714-893-3525
-Thứ Bảy 01/9/2012 :
                8:30-10:30      :   Lễ phát tang
              10:30- 7:00pm  :   Phúng viếng
-Chủ nhật 02/9/2012
              10:00- 3:00 pm :   Phúng viếng
-Thứ Ba   04/9/2012
              10:00-12:00am  :  Lễ Động quan 
                                          và An táng.

                             FuneralWreath 
                                 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU