Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

NHẬN DIỆN NGƯỜI TRONG ĐÁM ĐÔNG


Fr:Do Tran*Xet Vo
Trong tấm hình chụp đám đông người dưới đây, bạn hãy thử nhắp chuột vào bất cứ một người nào trong đó. Rồi tiếp tục nhắp nhiều lần,bạn sẽ thấy rõ mặt người đó như trong hình chụp cận cảnh (close up)
Với kỹ-thuật này, cảnh sát có thể nhận diện bất kỳ ai trong một đám đông.
Tin mừng cho trật tự an ninh xã hội mà cũng lo cho đời sống riêng tư của công dân bi đe doạ...!!
Click here:http://www.gigapixel.com/image/gigapan-canucks-g7.html