Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

RẤT QUAN TRỌNG –XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI

Fr:Xuan Cuc Dinh* Peter Phuoc Le* Ngoc Nga
CẢNH BÁO :CHẠY XE  BAN ĐÊM CHỚ CÓ NHÁY ĐÈN PHA VÀO XE CHẠY NGƯỢC CHIỀU KHÔNG BẬT ĐÈN

WARNING !!!! DON'T FLASH HEADLIGHTS AT ANY CAR WITH NO LIGHTS ON!!


Very important
Warning to friends and relatives in the U.S.
Police officers working with the DARE program have issued this Warning:
If you are driving after dark and see an on-coming car with no headlights on,
DO NOT FLASH YOUR LIGHTS AT THEM! This is a common 'Bloods' gang member initiation game', that goes like this:
The new gang member under initiation drives along with no headlights on, and the first car to flash their headlights at him is now his 'target'. He is now required to turn around and chase that car, then shoot and kill every individual in the vehicle in order to complete his initiation requirements.
Police Departments across the nation are being warned.
The gang's intent is to have all the 'new bloods', nationwide, drive around on Friday and Saturday nights with their headlights off. In order to be accepted into the gang, they have to shoot and kill all individuals in the first auto that does a 'courtesy' flash to warn them that their lights are off.   Make sure you share this information with all the drivers in your family!
Please forward this message to all your friends and family members to inform them about this initiation ritual.
Christine Amigdalos
Receptionist
Cairns Chambers
Office of the Director of Public Prosecutions
Department of Justice and Attorney-General


Tạm dịch :

Cảnh báo rất quan trọng cho bạn bè và người thân ở MỹCHẠY XE BAN ĐÊM KHÔNG CHIẾU ĐẺN PHA VÀO BẤT CỨ XE NÀO CHẠY NGƯỢC CHIỂU KHÔNG BẬT ĐÈNCảnh sát làm việc trong chương trình DARE đã phổ biến cảnh báo này:
Khi bạn lái xe trời tối mà trông  thấy một cái xe chạy ngược chiều không bật đèn, đừng chiếu đèn pha vào họ !

Đây là trò chơi “Máu” thông thường cho các thành viên mới được kết nạp vào băng đảng tội ác.
Trò chơi sẽ thể hiện như sau:
Ban đêm chúng lái xe không bật đèn . Chiếc xe đầu tiên chiếu đèn pha  vào chúng  trở thành “mục tiêu”của chúng. Chúng quay xe trở lại đuổi theo , rồi bắn chết tất cả những người trong xe  theo điều kiện kết nạp vào băng đảng mà chúng phải thực hiện.    .
Cảnh sát  trên toàn quốc đang được cảnh báo: Ý định của băng đảng là tất cả những “New Blood” ( tân thành viên băng đảng ) trong cả nước là lái xe không bật đèn vào tối thứ Sáu và thứ Bảy. Chúng  phải bắn và giết chết tất cả những người trong  xe hơi đầu tiên nào  đã chiếu đèn pha để 'lịch sự' nhắc nhở họ lái xe quên không bật đèn .

Xin bạn chuyển tiếp cảnh báo  này tới tất cả các thành viên trong gia đình cùng các bạn bè .
Thanks,
Volunteer man

http://www.daivietquocdandang.net/http://anhbasam.wordpress.com/

http://www.viettudo.com/