Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

PHẢN HỒI VỀ TIN “ CẢNH BÁO ”

Xin cám ơn các bạn :
1. Khôi Phạm
Đây là tin vịt (HOAX)
2. Nguyền Tâm Trực - Westminster, CA
Kính gửi quý cụ CNBH,
Xin quý vị trong Cao Niên Bạch Hạc group kiểm tra lại tin này vì
snopes.com cho biết là TIN VỊT!
Mời vào link này xem chi tiết: 
http://www.snopes.com/crime/gangs/lightsout.aspTIN ĐÃ PHỔ BIẾN
nbh27@rogers.com
CẢNH BÁO :CHẠY XE  BAN ĐÊM CHỚ CÓ BẤM ĐÈN PHA
VÀO XE CHẠY NGƯỢC CHIỀU KHÔNG BẬT ĐÈN
WARNING !!!! DON'T FLASH HEADLIGHTS AT ANY CAR

WITH NO LIGHTS ON!!
Đọc tiếp
http://caonienbachhac2011.blogspot.com/2011/10/rat-quan-trong-xin-pho-bien-rong-rai.html