Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ... " VĨNH YÊN"

  BBC/Điều lạ ở Vĩnh Yên (1)Người dân bình thường vẫn hiền lành nhưng nếu vinh yen 2gặp chuyện oan ức mà chính quyền giải quyết không đếm xỉả tới tâm tư tình cảm ,không tôn trọng người dân mà còn cho là người dân  sai trái thì một vụ án hình sự bình thường dễ trờ nên phức tạp khi đông đảo  đồng bào bất bình đứng lên can thiệp.
  Đó cũng là ‘những bài học’ từ Mùa xuân Ả Rập:Uất ức vì bị công an đia phương hà hiếp , anh Bouazizi, một̀ người bán hoa quả rong đã tự thiêu để phản đối.  Ngọn lửa Bouazizi đã thổi   bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng người dân Tunisiavinh yen 3 , đưa họ xuống đường ̉ khởi đầu cho Mùa xuân Ả Rập làm sụp đổ các chế độ cường quyền .

Sự kiện ở Vĩnh Yên và nhiều vụ việc khác cho thấy chính quyền  thiếu nhạy cảm trước tình cảm của nhân dân nên luôn đổ hết sự sai trái về người dân.
 Theo tác giả : Chính quyền thiếu nhạy cảm vì không phải do dân bầu lên.
vinh yen 4
 Ở các nước mà chính quyền do người dân bầu lên, đố ai dám nói là người dân sai. Không tôn trong người dân sẽ mất phiếu bầu ngay.  

Nguồn : Điều lạ ở Vĩnh Yên
Nguyễn Lễ
BBC Vietnamese thứ hai, 25 tháng 3, 2013 http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130325_vinhyen_oddity.shtml  

Hình ảnh:
1)Cái chết của Nguyễn Tuấn Anh đã gây phẫn nộ trong lòng người dân địa phương
2)Vụ biểu tình ở Vĩnh Yên đã gây chấn động dư luận
3)Có cáo buộc công an đã trấn áp người mang khăn tang